Eğitim ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Berrin KOYUNCU LORASDAĞI (SBKY)-Başkan
Prof. Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU (MLY)
Prof. Dr. Sıdıka KAYA (SİD)
Prof. Dr. Hakan MIHCI (İKT)
Prof. Dr. Arzu ŞENER (ATB)
Doç. Dr. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ (SHO)
Doç. Dr. Selin METİN CAMGÖZ (İŞL)
Yrd. Doç. Dr. Özlen ÇELEBİ (Uİ)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr