Erasmus Staj Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Alparslan A. BAŞARAN (MLY)
Yrd. Doç. Dr. Dilek KILIÇ (İKT)
Yrd. Doç. Dr. Ruhtan YALÇINER (SBKY)
Öğr. Gör. Dr. Eren MİSKİ AYDIN (İŞL)
Arş. Gör. Esna Betül BUĞDAY (ATB)
Arş. Gör. Songül ÇINAROĞLU (SİD)
Arş. Gör. Gökhan TOPÇU (SHO)
Uzm. Emre SORAN (Uİ)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr