Farabi Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA (SHO)- Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU (ATB)
Doç. Dr. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ (SHO)
Doç. Dr. Bahar SAĞLAM (İKT)
Doç. Dr. Mehmet TOP (SİD)
Yrd. Doç. Dr. Hatice ÇALIPINAR (İŞL)
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖNSOY (Uİ)
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza TAŞKALE (SBKY)
Dr. Hale AKBULUT (MLY)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr