DGS Koordinatörlüğü

Yrd. Doç. Dr. Seval GÜVEN (ATB)- Fakülte Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Özlen ÇELEBİ (Uİ)
Dr. Umut KARA (İKT)
Öğr. Gör. Bülent SAPAZ (SİD)
Arş. Gör. Fatih AKBAYIR (MLY)
Arş. Gör. Erden Eren ERDEM (SBKY)
Arş. Gör. Hürcan KABAKCI (İŞL)
Arş. Gör. Hatice NUHOĞLU (SHO)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr