YGS Koordinatörlüğü

Yrd. Doç. Dr. Seval GÜVEN (ATB)- Fakülte Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ömür ATMACA (Uİ)
Öğr. Gör. Gamze Y. TARCAN (SİD)
Arş. Gör. Fatih AKBAYIR (MLY)
Arş. Gör. Erden Eren ERDEM (SBKY)
Arş. Gör. Ferman ERİM (SHO)
Arş. Gör. Selma GÜLTEKİN (İŞL)
Arş. Gör. Umut KARA (İKT)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr