Uluslararası Eğitim ve İşbirliği Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ömür ATMACA (Uİ)- Fakülte Koordinatörü

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr