Dilekçe ve Form Örnekleri

Öğrencilerimiz aşağıda belirtilen durumlar için linklerde verilen dilekçe veya formları bilgisayar ortamında doldurup bölümlerine teslim ettikleri takdirde dilekçelerine veya formlarına gerekli işlem yapılabilecektir.

 1. Program haftasında kayıt yaptıramayan öğrenci, Ekle-Sil haftasında kayıt yaptırmak için dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
 2. Program ve Ekle-Sil haftasında kayıt yaptıramayan öğrenci, geçerli mazereti belgelendirilmiş ise kayıt yaptırmak için dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
 3. Ekle-Sil haftasından sonra 7 gün ders eklemek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 03-2016
 4. Ekle-Sil haftasından sonra 7 gün ders silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 03-2016
 5. Başarısız olduğu seçmeli ders/dersleri silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2016
 6. Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
 7. Yatay Geçiş Sınavı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
 8. Ara sınava mazereti nedeni ile giremeyen öğrenci dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
 9. Final ve bütünleme sınavlarının her ikisine de mazereti nedeni ile giremeyen öğrenci dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
 10. Ders notuna itirazda bulunmak isteyen öğrenci dilekçe ile Dekanlık Öğrenci İşleri Ofisine başvurmalıdır. 04-2014
 11. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
 12. İ.İ.B.F.’nde Yandal eğitimi almak isteyen öğrenci Yandal Başvuru Formu ve ekleri ile Dekanlık Öğrenci İşleri Ofisine başvurmalıdır. 04-2014
 13. Önlisans diploması almak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
 14. Spor şenliği kapsamında yapılacak bir müsabakaya katılacağına dair izin almak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 04-2014
 15. Pasaport Harcından Muafiyet Başvuru Formu 04-2014
 16. Staj yapacak öğrencilerden istenen belgeler:
 17. Kurum içi yatay geçiş kontenjan isteği formu (Bölümler tarafından doldurulacak) 06-2015
 18. Af öğrencileri için doldurulması gereken intibak formu (Bölümler tarafından doldurulacak) 06-2015
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr