Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Sunay İL (Dekan V.) (Senato Temsilcisi)

Prof. Dr. Mehmet Devrim AYDIN

Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN

Prof. Dr. Ali Tarkan ÇAVUŞOĞLU

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Prof. Dr. Oya HAZER

Prof. Dr. Yonca İLDEŞ

Prof. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ

Prof. Dr. İbrahim ÖZKAN

Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN

Prof. Dr. Hülya ÖZTOP

Prof. Dr. Aydın ULUCAN

Doç. Dr. Mine Pınar GÖZEN ERCAN

Doç. Dr. Öznur ÖZKAN TEKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Seda AYDAN

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017