Fakülte Sekreteri

Bedriye SAVAŞ

Telefon: 0 312 297 68 30
Belgeç (faks): 0 312 299 20 84
E-posta: bedriyes@hacettepe.edu.tr
   

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017