Fakültemizin Tarihçesi

Fakültemizin temelini oluşturan İktisat Bölümü, Üniversitemizin kuruluşun takiben 1968 yılında, iktisat biliminin Türkiye'deki öncülerinden olan Prof. Dr. Osman Okyar tarafından kurulmuştur. Bu Bölüm, 1974 yılında lisansüstü, 1976 yılında lisans eğitimine başlayan ve o tarihte İşletme Yönetimi adını taşıyan İşletme Bölümü ile birlikte Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesi altında faaliyet göstermiştir. Fakültemiz, bugünkü  adıyla  1982 tarih ve 41 sayılı KHK ile  İktisat ve İşletme Bölümlerini içerek şekilde kurulmuş olup, 1983 yılında Kamu Yönetimi ve Maliye Bölümleri, 1994 yılında da Uluslararası İlişkiler Bölümü açılarak bünyemize katılmıştır. Daha önce Üniversitemize bağlı yüksekokullar/yüksekokullara bağlı bölüm şeklinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmet, Sağlık İdaresi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümleri de 2006 yılında Fakültemize dahil olmuştur.

Farklı tarihlerde kurulan ya da katılan 8 Bölümle birlikte Fakültemiz büyüyen ve gelişen bir fakültedir. Sosyal bilimlerin çok geniş yelpazesinde yer alan farklı disiplinlerini içeren Fakültemizde; 10 Lisans, Enstitülerle işbirliği halinde 16 Tezli Yüksek Lisans, 12 Tezsiz Yüksek Lisans, 2 Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans ve 9 Doktora programı yürütülmektedir.

Fakültemizde lisans düzeyinde eğitim dili Bölümlere göre değişmektedir. İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde İngilizce; Maliye, Sosyal Hizmet, Sağlık İdaresi ile Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümlerinde Türkçe; İktisat Bölümünde hem Türkçe hem de İngilizce eğitim yapılmaktadır. İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlar mevcuttur.

Fakültemiz, Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile yandal lisans programlarının en çok tercih edilen bölümlerini barındıran bir fakültedir. Çift anadal lisans programları, multidisipliner lisansüstü programları ve SUNNY programına ilave olarak uluslararası işbirliğine dayalı yeni lisans ve lisansüstü programlarının açılması gündemdedir.

Fakültemiz, günümüzde toplam 8 bölümde; 2017-2018 Güz Eğitim-Öğretim Dönemi itibariyle 4700’ü lisans, 1.430’u yüksek lisans 495’i Doktora olmak üzere yaklaşık 7.200 öğrencisi olan ve Üniversitemiz öğrencilerinin yaklaşık 1/6’sını bünyesinde barındıran, farklı unvanlarda 300 kadar akademik personel ve 55 kadar idari personelin görev aldığı “dev” bir fakültedir.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017