Farabi Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU (ATB)

Doç. Dr. Bahar BAYRAKTAR SAĞLAM (İKT)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇALIPINAR (İŞL)

Doç. Dr. Serkan ERKAM (MLY)

Arş. Gör. İbrahim ESEROĞLU (SBKY)

Doç. Dr. Ercüment ERBAY (SH)

Öğr. Gör. Dr. Gamze Y. TARCAN (SY)

Öğr. Gör. Dr. Esengül AYAZ AVAN (Uİ)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017