İdari Personel
Fakülte Sekreteri   Telefon Dahili E-Posta
Bedriye SAVAŞ   +90(312) 297 68 30-31-32   bedriyes@hacettepe.edu.tr
         
Dekanlık Sekreteri        
    297 68 30-31-32

111-112

113-114

 
Dekanlık Faks/E-posta 299 20 84   iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
         
Personel İşleri        
Arife A. BULUT Bilgisayar İşletmeni 297 68 30-31-32 127 arife@hacettepe.edu.tr
Naile ŞAHİN Bilgisayar İşletmeni 297 68 30-31-32 128 ram@hacettepe.edu.tr
Nihal PATEL Bilgisayar İşletmeni 297 68 30-31-32 129 nihal.patel@hacettepe.edu.tr
Veli BOZDAĞ Bilgisayar İşletmeni 297 68 30-31-32 129 bozdag@hacettepe.edu.tr 
         
İdari ve Mali İşler        
Nevzat AYYILDIZ Bilgisayar İşletmeni 297 68 30-31-32 135 nevzat.ayyildiz@hacettepe.edu.tr
         
Öğrenci İşleri        
Emine ARSLAN Bilgisayar İşletmeni 297 68 30-31-32 130 emine.sahin@hacettepe.edu.tr
Fatma AKKURT Bilgisayar İşletmeni 297 68 30-31-32 131 fakkurt@hacettepe.edu.tr
Hülya ÇETİN Bilgisayar İşletmeni 297 68 30-31-32 132 hulyacetin@hacettepe.edu.tr
Yusuf BARIŞ Bilgisayar İşletmeni 297 68 30-31-32 133 ybaris@hacettepe.edu.tr
İnci HAYAT Bilgisayar İşletmeni 297 68 30-31-32 134 incid@hacettepe.edu.tr
Canan ARSLAN Bilgisayar İşletmeni 297 68 30-31-32 134 carslan@hacettepe.edu.tr
         
Evrak İşleri        
Garip YILMAZ Bilgisayar İşletmeni 297 68 30-31-32 124 garip.yilmaz@hacettepe.edu.tr
Berrin Ö. ÖZDEMİR Bilgisayar İşletmeni 297 68 30-31-32 126 berrin@hacettepe.edu.tr
         
Bilgisayar Salonları        
Mustafa DAŞCI Bilgisayar İşletmeni 297 68 30-31-32 6197 mdasci@hacettepe.edu.tr
Ömer SARI Teknisyen 297 68 30-31-32 6197 omers@hacettepe.edu.tr
         
Yardımcı Hizmetler        
Nurhayat KAYA Hizmetli 297 68 30-31-32 120 nurhayat@hacettepe.edu.tr
Erhan ÇETİN Hizmetli 297 68 30-31-32 120 erhan.cetin@hacettepe.edu.tr
         
Destek Hizmetleri        
Hüseyin SEZER Şef - A ve B Bloklar 297 68 30-31-32 173 huseyin.sezer@hacettepe.edu.tr
Harun SARIKAYA Hizmetli 297 68 30-31-32 173 harun.sarikaya@hacettepe.edu.tr
Mehmet ŞAKA Hizmetli 297 68 30-31-32 173 mehmetsaka@hacettepe.edu.tr
         
Muzaffer ŞENSOY Şef - C ve D Bloklar 297 87 11 8711 muzaffer@hacetepe.edu.tr
Bayram ÖZDEMİR Hizmetli 296 87 11 8710 bayram.ozdemir@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017