İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sevgi ile paylaşıyorum
Konferans 27-28 Ekim 2022
Prof. Dr. İlhan Tekeli ile söyleşi 10 Haziran 2022, 10.30, Rektörlük Binası Yeni Senato Toplantı Odası
Kitaplar

Not: Aşağıda Fakültemiz akademisyenlerinin son 5 yıldaki kitapları, bölüm ve yıl bazında listelenmektedir. Sayfadaki bilgilerin güncellenmesi devam etmektedir.

 

İşletme Bölümü

2021(2) 2020(2) 2019(1) 2017(1)

2021

(1) Managing Customer Experiences in an Omnichannel World: Melody of Online and Offline Environments in the Customer Journey

Emerald Ink Publishing, London, 2021

Gültekin B. , Erdem S.


(2) Destructive Leadership and Management Hypocrisy

Emerald Ink Publishing, Bradford, 2021

Metin Camgöz S. (Editör) , Tayfur Ekmekci Ö. (Editör)


2020

(1) Pazarlamada Etik

Detay Yayıncılık, Ankara, 2020

Özkan Tektaş Ö. , Başgöze P. , Eryiğit C.


(2) Türkiye?de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Ergeneli H. A. (Editör) , Koyuncu Lorasdağı B. (Editör)


2019

(1) Finansal Krizler, Yolsuzluklar ve İstikrar

Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, 2019

Büyükkara Z. G.


2017

(1) Örgütsel Davranış: Örgüt ve Birey

Nobel Yayıncılık, 2017

ERGENELİ H. A.


Maliye Bölümü

2017(1)

 

2017

(1) Freudyen İktisat

Efil Yayınevi, Ankara, 2017

SEÇİLMİŞ İ. E.


Sağlık Yönetimi Bölümü

2021(1) 2020(1) 2019(1)

2021

(1) SAĞLIK EKONOMİSİ

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2021

Aslan H. (Editör), Aslan E. Ç. (Editör), Top M. (Editör)


2020

(1) Equity and Healthcare Reform in Developing Economies: The Case of Turkey

Routledge, London/New York , London, 2020

Çinaroğlu S.


2019

(1) Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2019

Erigüç G. (Editör)


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2018(2)

2018

(1) Türkiyede Mahalle Yönetimi

T. C. İçişleri Bakanlığı, Ankara, 2018

BİLGİN K. U. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U. , ÖKTEM M. K. , GÜNDÜZÖZ İ., SADİOĞLU U. , URHAN V. F.


(2) Ütopyalar - Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer

İletişim Yayınevi, İstanbul, 2018

Bora A. , DEDE K.


Sosyal Hizmet Bölümü

2020(1) 2017(1)

2020

(1) Yardım Personelini Güçlendirme

Nika Yayınevi, 2020

IŞIKHAN V.


2017

(1) Stres Yönetimi Tükenmişlikten Mutluluğa

Nika Yayınevi, 2017

IŞIKHAN V.


Uluslararası İlişkiler Bölümü

2020(2) 2017(1)

2020

(1) Türk-Alman Çalışmaları Serisi I: Sosyal Bilimler Makaleleri

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Önsoy M. (Editör) , Er M. (Editör)


(2) Bulgaristan: İdari Siyasi ve Sosyo-ekonomik Yapı

TİAV, Ankara, 2020

Tangör B. (Editör)


2017

(1) Turkish Foreign Policy: International Relations, Legality and Global Reach

Palgrave Macmillan, London , London, 2017

Gözen Ercan M. P. (Editör)