Uluslararası Eğitim ve İşbirliği Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Zeynep Çopur (ATB)

Prof. Dr. Arzu AKKOYUNLU WIGLEY (İKT)

Öğr.Gör. Dr. Eren MİSKİ AYDIN (İŞL)

Dr. Öğr. Üyesi Ahu SUMBAS YAVAŞOĞLU (SBKY)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017