Yandal ve Çift Anadal Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Hülya ÖZTOP (ATB)- Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Zühal KURUL (Yandal) (İKT)

Doç. Dr. Muammer KAYMAK (Çift Anadal)  (İKT)

Doç.DR. Beyza GÜLTEKİN (İŞL)

Arş. Gör. Dr. Hale AKBULUT (MLY)

Doç. Dr. Elif ERİŞEN (SBKY)

Dr. Aslıhan Burcu ÖZTÜRK (Yandal) (SHO)

Öğr. Gör. Bülent SAPAZ (SY)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017