Yararlı Belgeler

Öğrencilerimiz aşağıda belirtilen durumlar için linklerde verilen dilekçe veya formları bilgisayar ortamında doldurup bölümlerine teslim ettikleri takdirde dilekçelerine veya formlarına gerekli işlem yapılabilecektir.

 1. Program ve Ekle-Sil haftasında kayıt yaptıramayan öğrenci, geçerli mazereti belgelendirilmiş ise kayıt yaptırmak için dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
 2. Ekle-Sil haftasından sonra 7 gün ders eklemek ve silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
 3. Şube değişikliği yapmak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
 4. Başarısız olduğu seçmeli ders/dersleri silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 
 5. Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 
 6. Yatay Geçiş Sınavı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 
 7. Ara sınava mazereti nedeni ile giremeyen öğrenci dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır.
 8. Ders notuna itirazda bulunmak isteyen öğrenci dilekçe ile Dekanlık Öğrenci İşleri Ofisine başvurmalıdır. 
 9. Üç ders sınavına girmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 
 10. İ.İ.B.F.’nde Yandal eğitimi almak isteyen öğrenci Yandal Başvuru Formu ve ekleri ile kendi bölümüne başvurmalıdır. 
 11. Önlisans diploması almak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
 12. Spor şenliği kapsamında yapılacak bir müsabakaya katılacağına dair izin almak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 
 13. Pasaport Harcından Muafiyet Başvuru Formu 
 14. Staj yapacak öğrencilerden istenen belgeler:
 15. Kurum içi yatay geçiş kontenjan isteği formu (Bölümler tarafından doldurulacak) 
 16. Af öğrencileri için doldurulması gereken intibak formu (Bölümler tarafından doldurulacak) 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017