Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sunay İL (Dekan V.)

Prof. Dr. Ali Tarkan ÇAVUŞOĞLU

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Prof. Dr. Mete YILDIZ

Doç. Dr. Hatice ÇALIPINAR

Doç. Dr. Pelin VAROL İYİDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Onur YENİ

Öğ. Gör. Dr. Hürkan ÇELEBİ

Arş. Gör. Dr. Nihan YILMAZ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

© 2017